infoblokk szechenyi 2020

efop 3 3 2 16 2016 00254 c fekvo nyomdai

Együtt, egymásért a Körösök völgyében címmel terveztük meg projektünket, melynek fejlesztési céljait és programjait az előzetes igényfelmérésünkre építettük.
Elektronikus kérdőívünket összesen 125 fő töltötte ki, a lekérdezésbe a diákokon és a pedagógusokon kívül a szülőket is bevontuk. 18+6 hónapos programunk során hat nevelési-oktatási intézménnyel működünk együtt annak érdekében, hogy különböző kompetenciafejlesztő tevékenységekkel, a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia eszközeivel erősítsük az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását és a szociokulturális egyenlőtlenségek csökkentését. Projektünk a pályázati kiírás és a célcsoport igényei mellett illeszkedik a NAT-hoz, a helyi esélyegyenlőségi tervhez, valamint a helyi pedagógiai programokhoz egyaránt. A projekt időszaka alatt az együttműködő nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára összesen 27 különböző innovatív tevékenységet valósítunk meg az útmutatóban leírt foglalkoztatási formáknak megfelelően. A projekt során az alábbi konkrét tevékenységeket tervezzük megvalósítani: - A Kondorosi Többsincs Óvodával együttműködve: kézműves témanap és foglalkozássorozat; kulturális óra mesével, hagyományőrzéssel és művészetekkel kapcsolatban; témanap környékünk nevezetességeiről. -
Kondorosi Petőfi István Általános Iskolával együttműködve: színházzal kapcsolatos kulturális órák, témanap honismereti és irodalmi témakörben, valamint vállalkozói kompetenciák és együttműködési készségek fejlesztése kapcsán, vívás és KRESZ heti szakkörök, valamint kézműves foglalkozássorozat. - Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskolájával együttműködve: nyelvi témanap, fejlesztés és tehetséggondozás, ökotábor, sportverseny és környezeti vetélkedő. - Csabacsüdi Általános Iskolával együttműködésben: színházzal kapcsolatos kulturális órák, citera szakkör, sportversenyek, természetjáró tábor. - Kétsopronyi Szent István Általános Iskolával együttműködve: tehetséggondozás, színház világa kulturális órák, témanapok. - Hunyadi János Katolikus Általános Iskolával együttműködve: témanapok a Bibliával kapcsolatban, sportversenyek a Hunyadi emléknap alkalmából, kézműves tábor. A projekt során minimum 140 fő bevonását a 7-25 éves korosztályból, valamint és 30 fő bevonását az óvodás korcsoportból, melyek minimum 30%-a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közül kerül ki.
Projektünk segít felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeli önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősíti motiváltságukat. Várhatóan hatással lesz továbbá a résztvevők személyiségfejlődésére, képességeik kibontakoztatására, innovatív gondolkodásmódjuk kialakítására. Ezáltal javulnak a tanulók alapkészségei és kompetenciái, megfelelő végzettséget szereznek, valamint továbbtanulási esélyeik is növekednek.

Projektünk megvalósulási időszaka: 2018. Február 01 - 2020. január 31-ig

Támogatás mértéke: 100%

Megítélt, 100%ban vissza nem térítendő támogatási összeg: 19,52 Millió Ft.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020. január 31.