infoblokk szechenyi 2020

Dérczy Ferenc
(1828-1904)

Dérczy Ferenc bíró1828. december 31-én született a Szarvas melletti Nagy-Décsen. Édesapja Molnár Péter, a Bolza család gazdatisztje volt. Budapesten, reálgimnáziumban kezdte el tanulmányit. A szabadságharcot végigküzdötte. Több ütközetben vett részt, meg is sebesült. Bátorságával, hősiességével a hadnagyi rendfokozatot érdemelte ki. A szabadságharc bukása után Kufstein várában raboskodott. Az osztrákok jobb lábát megbilincselve, embertelen körülmények között tartották fogva. Édesapjának nehezen sikerült őt kiváltania. A bilincsek nyomai egész életében megmaradtak testén.

A gondoskodó apa ezután sem hagyta cserben fiát. A Bolza-birtok kondorosi 1500 holdas bérletét szerezte meg számára. Ezen a birtokon gazdálkodott majdnem élete végéig. Kiváló, szorgalmas gazda volt, még 60 éves korában is lóháton járta be a gazdaságot.

A község alapításának kezdeményezőjeként választották meg bírónak. Tisztségét 25 éven át töltötte be, közmegelégedésre és megbecsülésben. Bírói fizetését sohasem vette fel – mondván: az szolgáltat, amiért fizetség nem jár.

1900-ban a király Dérczy Ferencet közéleti működéséért és kiváló érdemeiért koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Bírói működésének negyedszázados jubileumát a községi elöljáróság és a lakosság pedig úgy ünnepelte meg, hogy megfestették életnagyságú képmását. Az olajfestményt, az utókornak emlékül szánva, a tanácsteremben helyezték el örök emlékül…

A 25 éves jubileumról e szavakkal emlékeztek meg a jegyzőkönyvben: „Dérczy Ferenc községi bíró meghatva mond köszönetet a kitüntetésért. Megemlékezik a község alapításáról, melynek ő véletlenül vált fejévé, de voltak hű segítői is, a földesurak, akiknek ezúton is köszönetet mond. Előadja, hogy a község polgárai a hazát szeretik és szolgálják a közügyeket. Végül a király kegyéért fejezi ki a köszönetet.”

A 72 éves, megfáradt idősember 1900-ban a bérletet fiának Dérczy Péternek adta át, és szarvasi házába költözött.

1904. július 3-án, 76. életévében itt hunyt el. Síremléke a szarvasi r. kat. ótemetőben található. Kondoros község elöljárósága halálát külön gyászjelentésben tette közzé.

1912-ben a község képviselő testülete első bírájára emlékezve, utcát nevezett el Dérczy Ferencről Kondoroson.

1998-ban az Egyesített Közművelődési Intézmények beterjeszti a képviselőtestületnek, hogy a „Többfunkciós Intézmény” átadáskor (1998. augusztus 20.) a könyvtár vegye fel Dérczy Ferenc nevét.

Kondoros Nagyközség Önkormányzat a Millennium évében a könyvtár épületén elhelyezett emléktáblával tisztelgett település egykori alapítója előtt.